Keresés ebben a blogban

2016. augusztus 23., kedd

IV. Károly király hintója

IV. Károly díszes menete Budapesten, az 1916. december 30-i koronázási ünnepségen

A Debreceni Virágkarnevál egyik mostani különlegessége az a hintó volt, amit a híradások sze-rint 100 éve készíttetett a cívisváros IV. Károly király koronázására. A kocsit a Mátai Ménes öt paripája húzta.

A 100 éves hintó. Nagyobb fotóért kattints a képre!
Mai fotók: Vass Attila Tamás / Debreceni Képeslapok
A hintót az augusztus 20-i felvonulás reggelén, a megye-háza mögötti készülődéskor volt alkalmunk közelebbről is szemügyre vennünk. A fekete jármű nyitott, és egyszerűnek tűnik. Két oldalt, az ajtajain cif-ra kilincsek és régies Debrecen
-címeres matricák vannak, a kerekein viszont a híres gyártó, a császári és királyi beszállító cég vésete is olvasható: „Cs. K. Udvari Kocsi Gyár Budapest Kőlber Testv.” A lovakkal foglal-kozó férfiak egyike kérdésünkre megerősítette, hogy ez az a hintó, ami IV. Károly számára készült, és elmondta azt is, hogy eddig Hortobágyon volt.

A híres beszállító vésete a kerekeken:
 „Cs. K. Udvari Kocsi Gyár Budapest Kőlber Testv.”
A kocsit előzőleg az 50. Horto-bágyi Lovasnapok megnyitóján is láthattuk július 12-én. Akkor a földművelésügyi miniszter, va-lamint a megye, Debrecen és a HNP vezetői gördültek be rajta a mátai lovaspályára. A hintót klasszikus ötösfogatként öt ló húzza, amiket hagyományosan a bakon ülő parádés hajdúk irányítanak. Mindezek alapján arra gondoltunk, hogy keresünk olyan archív fotót, ami IV. Ká-roly koronázásakor, 1916. de-cember 30-án készült Budapes-ten. Nos, találtunk is, ám meg-lepetésünkre korántsem a mi kocsink látható rajta.
(Lásd a legfelső képet.)

Hanem – végül is értelemszerűen – egy sokkal díszesebb, zárt hintó. Igaz, a leírások említést tesznek arról is, hogy a fennmaradt filmhíradó végén a Lánchídon átrobog egy debreceni ötösfogat, a király és kísérete. Ezeken a filmkockákon azonban nem vehető ki, hogy melyik hintó volt az, tehát hogy Károlyék esetleg akkor már a mi hintónkban utaztak-e.

A kocsit a Mátai Ménes öt paripája húzza
Károlyról egyébként azt is felje-gyezték, hogy a 39. debreceni ezred parancsnoka volt, és ked-ves emléke az a bajtársiasság, amelyet a magyar katonák ré-széről tapasztalt. Őszinte ma-gyarságszeretetét ezek a sze-mélyes élményei erősítették meg. Fontos tudnivaló vele kap-csolatban az is, hogy az ural-kodó és a felesége, Zita király-né 1918. október 23-án látoga-tott Debrecenbe, mégpedig az orvostudományi kar főépüle-tének avatására. Valószínű-síthető, hogy a királyi pár akkor (is) kocsikázott a mostani virágkarneváli hintóval.

A debrecen lexikon szerint a debreceni városi ötösfogaton furikázták Kossuth Lajost, Ferenc Józsefet, Erzsébet királynét és Horthy Miklóst is. Olvasónknak, Vekerdi Károlynak köszönhetően pont van is olyan képeslapmásolatunk, amin a DOTE előtt látható egy ötösfogat. Ez akár IV. Károlyék látogatásakor is készülhetett volna – de nem. A felvétel idején már Tisza István szobra is állt, amit 1926-ban lepleztek le.


Az 1926 utáni kópiát Vekerdi Károly töltötte fel a Facebook-oldalunkra

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése